De klassengrenzen zijn per 1 januari 2018 als volgt vastgesteld:

2018 Heren Aantal
Heren
% 2018 Dames Aantal
Dames
%
A 7,7879 116 10% A 7,1333 76 10%
B 6,9704 345 30% B 6,2750 229 30%
C 700 60% C 461 60%
Totaal 1161 100% Totaal 766 100%

 

De tabel is gebaseerd op de totale score van alle aangesloten kegelaars in hun bond plus het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2017. Het gemiddelde is per bal.

De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het percentage in iedere klasse nauwkeurig moet zijn berekend, bv. bij 1161 heren is 10% 116 A-kegelaars. Daardoor komt de klasse grens op een waarde van 7,7879 per bal gemiddeld.


De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld, op de vergadering van commissieleden in december.

De KNKB klassering staat op uw KNKB jaarkaart.

Artikel 55.

 1. Om zich te klasseren voor een A-, B–kaart of C-kaart, moeten binnen het in Artikel 48 genoemde tijdvak minimaal 120 klasseringsballen worden geworpen binnen de eigen bond.
 2. Op het in te leveren formulier mogen meer dan 120 klasseringsballen worden genoteerd.
 3. Bij de inlevering van de klasseringsformulieren dienen de bonden er voor te zorgen, dat alle formulieren op de juiste wijze ingevuld, gesorteerd op registratienummer en per club zijn gebundeld.

Artikel. 56.

Voor het vaststellen van het gemiddelde van een kegelaar(ster) geldt het volgende:

 1. Alle tussen 1 januari en 1 december van enig jaar door de kegelaar(ster) gegooide resultaten in erkende wedstrijden van de KNKB (met uitzondering van regiowedstrijden en de nationale bekerfinale zoals vermeld in art 7) en van de eigen Bond worden bij elkaar opgeteld.
 2. De aldus verkregen nationale ranglijst, gesorteerd op gemiddelde van hoog naar laag, wordt zowel bij de Dames als bij de Heren als volgt in Klassen verdeeld:
  • De bovenste 10% van de Ranglijst: A-klasse
  • De volgende 30% van de Ranglijst: B-klasse
  • De volgende 60% van de Ranglijst: C-klasse

  De aldus toegewezen klasse geldt voor het daarop volgende jaar. (Er bestaat géén AA klasse meer!)

 3. Kegelaars(ters) welke binnen het genoemde tijdvak geen 120 ballen hebben gegooid, worden geklasseerd aan de hand van het gemiddelde resultaat over minimaal 120 ballen uit het geldende en het voorgaande jaar.
 4. Wordt het totaal van minimaal 120 ballen in die twee jaren niet gehaald, dan behoudt betreffende kegelaar(ster) de Klasse waarin hij was ingedeeld.
 5. Nieuwe kegelaars(ters) zonder kegelverleden worden ingedeeld in de C-Klasse.
 6. Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart.
 7. Nationale kampioenen in de C-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar in ieder geval een B-kaart, tenzij het gegooide hout in een volgend kegeljaar recht geeft op een A-Kaart.
 8. Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij alle bestuursleden en de consuls van de KNKB

Op verzoek kan aan een bondssecretaris een ranglijst worden verstrekt per 1 januari via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..