Op 8 december zijn de klassengrenzen per 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:

 

De tabel is gebaseerd op het klasseringsresultaat in de aangesloten bonden plus het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2018. Het gemiddelde is per bal.

De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het percentage in iedere klasse zo nauwkeurig mogelijk moet zijn berekend.

B.v. bij 1039 heren is 10%: 104 A-kegelaars.Daardoor komt de klasse grens op een waarde van 7,7867 per bal gemiddeld.

Voor de klasse-indeling per bond/club klik hier


De klassengrenzen worden ieder jaar in december door het KNKB bestuur vastgesteld.

De KNKB klassering staat op uw KNKB jaarkaart.

Artikel 54.

Voor het vaststellen van het gemiddelde van een kegelaar(ster) geldt het volgende:

 1. Alle tussen 01 januari en 01 december van enig jaar door de kegelaar(ster) gegooide resultaten (peildatum 1 december), in erkende wedstrijden van de K.N.K.B. (met uitzondering van het Bekerkampioenschap) en van de eigen Bond worden bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt per kegelaar(ster) die voldoet aan de norm conform artikel 53, een gemiddelde berekend door het gescoorde totaal aantal hout te delen door het totaal aantal gegooide ballen.
 2. De op deze wijze verkregen gemiddeldes van kegelaars(ters) welke voldoen aan de gestelde norm om zich te klasseren voor een A-, B-, C-kaart, worden op een nationale ranglijst voor dames en een voor heren geplaatst.
 3. De aldus verkregen nationale ranglijst, gesorteerd op gemiddelde van hoog naar laag, wordt zowel bij de Dames als bij de Heren als volgt in Klassen verdeeld:
 • De bovenste 10 procent van de Ranglijst A-klasse
 • De volgende 30 procent van de Ranglijst B-klasse
 • De volgende 60 procent van de Ranglijst C-klasse

De aldus toegewezen klasse geldt voor het daarop volgende jaar

 1. Nieuwe kegelaars(ters) zonder kegelverleden worden ingedeeld in de C-Klasse.
 2. Recreanten met een officieel geldend gemiddelde, die willen deelnemen aan wedstrijden worden ingedeeld op basis van hun gemiddelde in de voor dat jaar geldende ranglijst.
 3. Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart.
 4. Nationale kampioenen in de C-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar in ieder geval een B-kaart, tenzij het gegooide hout in een volgend kegeljaar recht geeft op een A-Kaart.
 5. Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij de ledenadministratie alsmede de wedstrijdcommissie van de K.N.K.B.

Op verzoek kan aan een bondssecretaris een ranglijst worden verstrekt per 1 januari via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het bestuur De Ledenadministrateur