redactie3De financiƫle administratie en het ledenbestand zijn nu ondergebracht bij het bedrijf 'All United', zoals in de jaarvergadering is besloten.

Het oude 'Bondsleden programma' wordt vanaf heden niet meer gebruikt. Dit programma is 18 jaar oud en de klasse berekening hierin is niet meer van toepassing en voldoet ook niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het nieuwe ledenbestand wordt via het internet benaderd, zodat we ook niet meer afhankelijk zijn van de Windows versie, en herinstallatie na een computercrash bij de bondsledenadministrateur is niet meer nodig. Zolang er een werkende (veilige)webbrowser is geĆÆnstalleerd, kan het systeem door de ledenadministrateurs worden benaderd vanuit een Window/Apple/Linux/Tablet omgeving.

Wat bekent het voor de leden:

  • Ledenmutaties (nieuwe leden, adreswijziging, bond/club wijziging, enz.) lopen als voorheen via uw bondsledenadministrateur, zij zijn allen op de hoogte met het gebruik van het nieuwe programma.
  • Uw registratienummer wordt niet meer door de KNKB gebruikt, u heeft nu een uniek 'Relatienummer' Dit nummer zult u vanaf nu ook vinden bij de vermelding van deelnamelijsten en uitslagen op deze site.
  • De score registratie (uw bondsklassering) wordt door uw bondsledenadminstrateur gedaan en doorgegeven (eind november) aan de KNKB ledenadministrateur. Hij combineert deze met de landelijk behaalde scores en berekent uw klasse voor het volgende jaar. De klassengrenzen worden op de commissieledenvergadering begin december door het bestuur bevestigd.
  • Declaraties aan de KNKB worden nu via het administratie systeem aan u betaald. Facturatie van materialen besteld via de KNKB vindt ook plaats via dit systeem.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om zelf uw gegevens in te zien, als u dat wilt kunt u ze zien via uw ledenadministrateur. Klik hier voor onze Privacyverklaring

Er wordt naar gestreeft om zoveel mogelijk de voornaam (roepnaam) van de leden te gebruiken in uitslagen. Mocht uw roepnaam niet bekend zijn, dan worden uw voorletters vermeld.

Ook ziet het bestuur graag dat alle bonds- club- secretarissen, hun e-mail adres opgeven, zodat de communicatie tussen de KNKB en de bonden/clubs wordt vereenvoudigd.

Uw ledenadministrateur/webmaster

Jacob Knip