Beste leden van de Haarlemse Kegelbond,

N.a.v. de gisteren 13 oktober door MP Rutte bekend gemaakte maatregelen heeft het bestuur van de HKB - unaniem - besloten de HKB voor minimaal 2 weken te sluiten.

Dit met ondmiddelijke ingang.

Kegelen zonder een gezellig drankje is natuurlijk niks, maar ook willen wij gehoor geven aan het verzoek om verplaatsingen te minimaliseren.
Als de situatie erom vraagt kan de sluiting langer gaan duren, zodra wij meer weten zullen wij via de mail weer van ons laten horen.

Heel jammer, dat het wederom zo ver heeft moeten komen.
Vandaag las ik op het voorblad van het Haarlems Dagblad dat het allemaal de schuld van “Rutte” is, gelukkig weten wij wel beter.

Ik wens jullie sterkte en wijsheid toe, als wij met z’n allen de adviezen van de overheid netjes opvolgen zullen wij eerder van vreselijke virus verlost zijn.

Met vriendelijke groet,

Fred Hartog, secretaris HKB

HKBoranjegroot